dijous, 24 d’octubre de 2013

Jaume Fuster i l'ofici d'escriure. Entrevista inèdita (abril 1996)

Entrevista inèdita (abril 1996)


Jaume Fuster i l’ofici d’escriure

Jaume Fuster és un dels escriptors catalans actuals més coneguts del públic, potser perquè Jaume Fuster és, també, un dels escriptors que més clarament han optat per convertir l’ofici d’escriure en una autèntica professió. Fascinat pel món del cinema, pels llibres d’aventures i pel llenguatge del còmic, Jaume Fuster ha sabut canalitzar la seva capacitat creativa a través d’un entrellat de camins diversos que dibuixen, avui, un paisatge ric i fecund, profundament arrelat en el temps i en l’espai que l’emmarquen, i que fa que el seu nom, sense deixar de ser un nom propi, és a dir, únic i original, esdevingui també un terme polisèmic: hi ha un Jaume Fuster escriptor, un Jaume Fuster periodista, un Jaume Fuster traductor d’obres literàries, un Jaume Fuster guionista i, encara, al costat de tots ells, aplegant-los sota una aparença real i humana, el Jaume Fuster de carn i ossos, preocupat per la situació política i cultural del seu temps, nascut a Barcelona el 1945 i que avui tenim el plaer de tenir entre nosaltres.